Call us on: +27 (0) 87 55 10 100
Stage Audio Works - We supply the industry
QUICK LINKS

IsiZulu

iStage Audio Works hiyona ehamba phambili ngokufaka iteknoloji kwisenzo ezisakazwayo ngalesosikhathi eAfrika ngomcabango wokunekezela kuphela ngomsebenzi wezinga eliphezulu, iteknoloji yezinga eliphezulu ukuyenza iciniso yoku-anelisa abathengi nokuyenza kubengcono ukuzijabulisa nokukhanya kwizimakede elizweni laseAfrika.

izicazululo zonke ezihlanganiziwe zifaka, ukukhanya, umsindo, ukubona, ukuhlobisa nomwakho nokwasiza ngokuzijabulisa.

IStage Audio Works yinkampani eyenzayo izinto ezihlukahlukene futhi iquzelela ukuzimisela, isebenza ngokuzimisela, ngezinga eliphezulu nelibanzi.

IStage Audio Works ikholwa ukuthi umsebenzi, ukuwondla, ukufundiswa, izibonakaliso zeprofeshinal nokuziphatha hiyona indlela yoku-anelisa abathengi nokukhula kewnkapani “siwondla i-indastri” yiphupho nokuzimisela kewnkapani yethu.

ukuncedisa kusho ukundlula ukudayisa iziphumo, ifaka ukusebenzela, ukufundiswa, ukucenda ngeteknig nokundlula lapho.

NEWS

d&b helps audio top the agenda at PLASA 2016

d&b helps audio top the agenda at PLASA 2016
UK - It was all about sound at the 2016 PLASA show, held at London's Olympia. There was a distinct a[...]

d&b audiotechnik debuts installation models

d&b audiotechnik debuts installation models
Europe - The new 24S and 24S-D point source loudspeakers from d&b audiotechnik are set to conquer pe[...]

Yamaha Rivage PM10 mixes Radio France Festival

Yamaha Rivage PM10 mixes Radio France Festival
France - Yamaha's flagship Rivage PM10 digital mixing console has been an increasingly common sight [...]
Follow us on
© 2017 Stage Audio Works - leading international supplier, manufacturer and distributor of cutting-edge live entertainment, houses of worship, commercial and industrial technology solutions in Africa. The rights of the ownership of all trademarks are recognised. Information and specifications subject to change without notice. Any queries, comments should be directed to the Webmaster.