Call us on: +27 (0) 87 55 10 100
Stage Audio Works - We supply the industry
QUICK LINKS

Sesotho

Stage Audio Works ke yona e tsamayang pele ka ho fepela le ho kenya theknoloji diketsahalong tse haswang ka ho otloloha Africa ka kgopolo ya ho nehelana fela ka mosebetsi wa maemo a hodimo, theknoloji ya maemo a hodimo ho etsa bo nnete ka ho kgotsofatsa bareki le ho ntlafatsa boithabiso le mokgwa wa ho kgantsha dimarakeng ho la Afrika.

Ditharollo kaofela tse kopantsweng di kenyeletsa, hokganya, modumo, hobona, mokgabiso le moaho le ho tsebisa ka boithabiso.

Stage Audio Works ke khampani e hlwahlwa, e qapang dintho tse fapaneng e bile e hlohloletsa maekemisetso, e sebetsa ka thata, ka maemo a hodimo le phetheho.

Stage Audio Works e kgolwa hore tshebeletso, phepelo, boikwetliso, ditlhahiso tsa profeshenale le maitshwaro ke motheo wa ho kgotsofatsa bareki le kgolo ya khampani. “Re fepa indasteri” ke toro le maekemisetso a khampani ya rona.

Phepelo e bolela ho feta ho horekisa dithlahiswa, e kenyeletsa ho sebeletsa, boikwetliso, phepelo ya tegniki le ho feta moo.

Tobetsa puong yeo o e kgethileng hore o e toloke.

NEWS

d&b helps audio top the agenda at PLASA 2016

d&b helps audio top the agenda at PLASA 2016
UK - It was all about sound at the 2016 PLASA show, held at London's Olympia. There was a distinct a[...]

d&b audiotechnik debuts installation models

d&b audiotechnik debuts installation models
Europe - The new 24S and 24S-D point source loudspeakers from d&b audiotechnik are set to conquer pe[...]

Yamaha Rivage PM10 mixes Radio France Festival

Yamaha Rivage PM10 mixes Radio France Festival
France - Yamaha's flagship Rivage PM10 digital mixing console has been an increasingly common sight [...]
Follow us on
© 2017 Stage Audio Works - leading international supplier, manufacturer and distributor of cutting-edge live entertainment, houses of worship, commercial and industrial technology solutions in Africa. The rights of the ownership of all trademarks are recognised. Information and specifications subject to change without notice. Any queries, comments should be directed to the Webmaster.